Kolobežky,trikke a fat bike


Kolobežka / trikke + lanovka 1x

Jazda pre 1 osobu v časovom limite 1 hod. / 9,50 € / 7,50 € */6,50 € **

Kolobežka / trikke/fat bike + (lanovka+sedačka) 1x - možné len v termíne 1.7.-31.8.2017

Jazda pre 1 osobu v časovom limite 1,5 hod. / 13,00 € 

* - fixná zľava s Liptov region card (20%)

** - zľava s Liptov region card na pobytový balík od 2 nocí (30 %) 

Pozn.: Časový limit začína plynúť v momente zakúpenia služby na pokladnici. V prípade omeškania odovzdania kolobežky / triku sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Ceny sú uvedené v EUR s DPH.

Upozornenie!

Všetky lístky sú vydávané na čipové karty (preddavok 2,00 €). Preddavok sa vracia v automate vo vestibule lanovky len za neporušené čipové karty.