Horské káry


Horská kára + lanovka 1x

1 jazda pre 1 osobu v časovom limite 1 hod./19€

Pozn.: Časový limit začína plynúť v momente zakúpenia služby na pokladni.

V prípade omeškania odovzdania horskej káry sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min.

Ceny sú uvedené v EUR s DPH.

 

Upozornenie!

Všetky lístky sú vydávané na čipové karty (záloha 2,00 €). Záloha sa vracia v automate vo vestibule lanovky len za neporušené čipové karty.