Terénne kolobežky


Kolobežka  +1x jazda lanovkou

Jazda pre 1 osobu v časovom limite 1 hod. / 11,00 € / 9,00 € *  

Kolobežka  + 3 jazdy lanovkou

Jazda pre 1 osobu / 20,00 €

* - fixná zľava s Liptov region card (20%)

Pozn.: Časový limit začína plynúť v momente zakúpenia služby na pokladnici. V prípade omeškania odovzdania kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Ceny sú uvedené v EUR s DPH.

Pri zakúpení produktu kolobežka + 2 hodiny lanovka časový limit začína plynúť prvým prechodom cez turniket.

 

Upozornenie!

Všetky lístky sú vydávané na čipové karty (preddavok 2,00 €). Preddavok sa vracia v automate vo vestibule lanovky len za neporušené čipové karty.