Terénne kolobežky a káry


do 30.6.2022

od 1.9.2022

1.7. - 31.8.2022
kolobežka + lanovka (časový limit 1 hod.) 9,00 € 14,00 €
kolobežka + 3 jazdy lanovkou (časový limit 2 hod.)  19,00 € 26,00 €
horská kára + lanovka (časový limit 1 hod.) 14,00 € 22,00 €

Pozn.: Časový limit začína plynúť v momente zakúpenia služby na pokladni. V prípade omeškania odovzdania kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min. Ceny sú uvedené v EUR s DPH.

Upozornenie!

Všetky lístky sú vydávané na čipové karty (preddavok 2,00 €). Preddavok sa vracia v automate vo vestibule lanovky len za neporušené čipové karty.