Informacje dotyczące cennika

 • Snowboard pass jest sprzedawany tylko w przypadku, jeżeli jest otwarty Snow Park i działa wyciąg P2.
 • Wszystkie karnety sezonowe karnety 10/15 dni w sezonie są IMIENNE i wydawane ze zdjęciem właściciela!
 • Prosimy korzystać z karnetów kupionych wyłącznie w oficjalnych miejscach sprzedaży w ośrodku. Karnety zakupione lub uzyskane od osób trzecich są nieważne i będą ZABLOKOWANE!
 • Sprzedaż karnetów popołudniowych zaczyna się najwcześniej o godz. 11.50.
 • Za zgubione karnety nie nie jest udzielana żadna rekompensata (wymiana, zmiana ważności itp.).
 • Przy zakupie wielodniowych karnetów, których ważność dotyczy dwóch części sezonu narciarskiego za podstawę wyliczenia ceny przyjmuje się cenę na dzień zakupu karnetu!
 • UWAGA! Aby otrzymać zwrot kosztów nabycia karnetu w przypadku kontuzji należy przedłożyć zaświadczenie od lekarza lub ratownika HZS. Zwracana suma odpowiada okresowi od momentu kontuzji do końca ważności karnetu. Zwrot kosztów nie dotyczy karnetów do00 godz. i od 12.00 godz.
 • W sezonie wiosennym wszystkie wielodniowe karnety są ważne w dowolne dni, czyli nie trzeba ich wykorzystać w następujące po sobie dni.
 • Wszystkie karnety są wydawane na kartach czipowych (kaucja wynosi 2 €). Czipowe karty można zwrócić w kasach ośrodka lub w automacie znajdującym się obok kas. Kaucja jest zwracana wyłącznie za NIEUSZKODZONE i W PEŁNI FUNKCJONALNE karty!
 • Kartę czipową – karnet – polecamy nosić po lewej stronie, najlepiej wykorzystać kieszeń na rękawie kurtki, a na żądanie obsługi wyciągów karnet należy pokazać. Należy unikać kontaktu karty z telefonem komórkowym (grozi bezpowrotne wymazanie danych, bez prawa do odszkodowania)! Przy przechodzeniu przez bramkę nie ma potrzeby wyjmowania karty.
 • Zła pogoda, strata lub uszkodzenie karty, choroba, awaria sieci energetycznej, wyłączenie wyciągów nie są podstawą do uzyskania zwrotu kosztów karnetu. W przypadku nieprawidłowego użycia karnetu może być on zabrany. W cenie karnetu nie jest ubezpieczenie.
 • UWAGA! Od 16.30 do 8.30 TRASY SĄ ZAMKNIĘTE! Grozi niebezpieczeństwo ze strony urządzeń służących do przygotowania tras, głównie używających nawijanych lin!

Istnieje możliwość zmiany cen i godzin otwarcia ośrodka.