Karnety narciarskie

Zniżki na karnety sezonowe

Karnety sezonowe (na cały sezon zimowy) oraz karnety 10dni/sezon można nabyć po zniżkowych cenach od 12.10.2015 w dni robocze od 8.30 do 15.30 godz. w kasie przy dolnej stacji kolejki linowej.

Karnety narciarskie 2015/2016

ZIMA 2015/2016

Pierwszy śnieg  

25.12.2015

TOP Sezon - Nowy rok

26.12.2015 - 06.01.2016

dorosły

junior

senior

dzieci

dorosły

junior
senior

dzieci

1 dzień

19,00 €

15,00 €

14,00 €

29,00 €

23,00 €

20,00 €

przedpołudnie

12,00 €

10,00 €

8,00 €

19,00 €

15,00 €

13,00 €

popołudnie

10,00 €

8,00 €

7,00 €

15,00 €

12,00 €

10,00 €

wyciągi

7,00 €

6,00 €

5,00 €

7,00 €

6,00 €

5,00 €

wyciągi

10,00 €

9,00 €

8,00 €

10,00 €

9,00 €

8,00 €

snowboard karnet 1 dzień

-

-

-

12,00 €

12,00 €

12,00 €

2 dni

37,00 €

29,00 €

28,00 €

57,00 €

46,00 €

43,00 €

3 dni

52,00 €

44,00 €

41,00 €

84,00 €

68,00 €

64,00 €

3 dni z LRC *

51,00 €

41,00 €

36,00 €

78,00 €

62,00 €

55,00 €

4 dni

-

-

-

107,00 €

87,00 €

81,00 €

5 dni

-

-

-

128,00 €

104,00 €

97,00 €

6 dni

-

-

-

146,00 €

119,00 €

111,00 €

6 dni z LRC *

-

-

-

135,00 €

108,00 €

94,00 €

Karnety narciarskie 2015/2016

ZIMA 2015/2016

Sezon główny  

07.01.2016 - 06.03.2016

Sezon wiosenny

od 07.03.2016

dorosły

junior

senior

dzieci

dorosły

junior
senior

dzieci

1 dzień

25,00 €

20,00 €

18,00 €

20,00 €

16,00 €

14,00 €

przedpołudnie

16,00 €

13,00 €

11,00 €

13,00 €

11,00 €

9,00 €

popołudnie

13,00 €

11,00 €

9,00 €

11,00 €

9,00 €

7,00 €

wyciągi

7,00 €

6,00 €

5,00 €

7,00 €

6,00 €

5,00 €

wyciągi

10,00 €

9,00 €

8,00 €

10,00 €

9,00 €

8,00 €

snowboard karnet 1 dzień

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

12,00 €

2 dni

49,00 €

39,00 €

34,00 €

38,00 €

29,00 €

27,00 €

3 dni

72,00 €

58,00 €

50,00 €

51,00 €

41,00 €

36,00 €

3 dni z LRC *

67,00 €

54,00 €

47,00 €

48,00 €

38,00 €

33,00 €

4 dni

92,00 €

74,00 €

64,00 €

60,00 €

48,00 €

42,00 €

5 dni

105,00 €

84,00 €

73,00 €

65,00 €

52,00 €

45,00 €

6 dni

125,00 €

100,00 €

87,00 €

72,00 €

58,00 €

50,00 €

6 dni z LRC *

117,00 €

93,00 €

81,00 €

66,00 €

52,00 €

46,00 €