Obozy narciarski

Szkoły średnie i podstawowe

  • 1-dniowy karnet 7 € dotyczy terminuod 7. 1. 2016 do końca sezonu narciarskiego.

Warunki uzyskania zniżki:

  • Powyższa cena dotyczy szkół podstawowych i średnich po przedstawieniu pełnej listy uczestników potwierdzonej przez władze szkoły ( nazwisko, data urodzenie). Musi być spełniony warunek wieku. Na 15 zakupionych karnetów, jeden karnet instruktorski bezpłatnie.
  • Warunkiem otrzymania powyższej zniżki jest zakupienie karnetów w dziale marketingu ośrodka przy dolnej stacji kolejki linowej.
  • Jeżeli w przypadku nagłej choroby lub innych powodów nie jest możliwe pełne wykorzystanie karnetu, istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
  • Grupa korzystająca z powyższej zniżki musi liczyć minimum 15 osób + opiekun.
  • W przypadku jeżeli na 15 osób przypada więcej niż jeden opiekun, osoba ta kupuje karnet w takiej samej cenie, jak pozostali członkowiegrupy.
  • Jeżeli kurs odbywa się podczas weekendu, warunkiem jest zakup karnetów na co najmniej 3 dni.
  • Wszystkie karnety wydawane są na karcie czipowej za którą pobierana jest kaucja 2 €. Kaucja będzie zwracana wyłącznie w dziale marketinku za nieuszkodzoną i w pełni funkcjonalną kartę.

Szkoły wyższe

  • 1-dniowy 13 €, lub 5-dňový 52 €  dotyczy terminu od 7. 1. 2016 do końca sezonu narciarskiego.

Warunki udzielenia zniżki są identyczne, jak w przypadku szkół podstawowych i średnich.