Samochodem i autobusem

Z północy od Dolnego Kubina

  • Drogą E77 59 na pierwszych światłach po wjeździe do Rużomberka (za mostem) w prawo, na Žilina E50 18. Następnie prosto do świateł przy stacji benzynowej SHELL i na światłach w lewo. Cały czas prosto, aż się skończy droga.

Z zachodu od Żyliny

  • Od Żyliny drogą E50 18 aż do Rużomberka. Na pierwszych światłach (przy stacji benzynowej SHELL) w prawo. Cały czas prosto, aż się skończy droga.

Z południa od Banskej Bystrice

  • Drogą E77 59 do skrzyżowania przy stacji benzynowej SLOVNAFT (po prawej stronie), na skrzyżowanieu w lewo, droga E50 18 kierunek Žilina. Następnie przez Rużomberok ok. 2 km do świateł przy stacji benzynowej SHELL i na światłach w lewo. Cały czas prosto, aż się skończy droga.

Z zachodu od Popradu

  • Drogą E50 18 przez Rużomberok cały czas główną drogą (kierunek Žilina) do świateł przy stacji benzynowej SHELL i na światłach w lewo. Cały czas prosto, aż się skończy droga.