Operator ośrodka narciarskiego:

1.Ružomberská lyžiarska,a.s.

Pri starej prachárni 14

831 04 Bratislava

 

Adres:

Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok

Tel.č: +421 44 4322 606

Email: skipark@skipark.sk

IČO: 36361844

IČ – DPH: Sk2022206120

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 3881/B