Prevádzkovateľ strediska a bike parku:

snow&bike, s.r.o.

Za dráhou 4994

034 01 Ružomberok

Adresa prevádzky:

Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok

Tel.č: +421 44 381 32 08

Email: skipark@skipark.sk

IČO: 50 163 639

IČ – DPH: Sk2120204339

Číslo účtu: SK41 0900 0000 0051 7153 6902

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sr, vl. č.: 1352/B