LETNÁ SEZÓNA UKONČENÁ !

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na vás opäť aj počas zimnej sezóny.

PREVÁDZKA BIKE PARK-u UKONČENÁ!

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na vás opäť počas  letnej sezóny 2022.