História


21. júla 1964 vydal Mestský národný výbor v Ružomberku stavebné povolenie na stavbu kabínkovej lanovky (KLD) s dodávateľom technológie Transportou Chrudim a v Ružomberku tak svitla nádej na vybudovanie kvalitného lyžiarskeho komplexu. Celkové projektované náklady boli 11,4 mil. Kčs a doba realizácie mala byť 2 roky.

Užívacie povolenie vydal Krajský národný výbor v Banskej Bystrici v auguste 1967 a kolaudačné rozhodnutie pre KLD bolo vydané 8. 7. 1994. Prevádzkovateľom strediska sa stala príspevková organizácia Športcentrum Hrabovo-Malinô Brdo. Neskôr v roku 1996 po rozhodnutí mestského zastupiteľstva došlo k transformácii Športcentra na akciovú spoločnosť, čím sa otvorili nové cesty financovania a rozvíjania tohto strediska.

V rokoch 2001–2002 sa po významných investíciách a rekonštrukcii posunulo Malinô Brdo medzi špičkové strediská na Slovensku a tento trend si zachováva aj dodnes.