Lanovky v lete


Lanovkové dráhy

Lanové dráhy
Názov Dĺžka [m] Prevýšenie [m] Vrchol [m.n.m.] Kapacita [os. / h] V Prevádzke
A 8 KLD Kabínková lanovka 1770 415 960 1500
B 4 SLD Sedačková lanovka 1120 250 1209 2200

Prevádzkový čas 8:30 - 16:30 hod.

Počas letnej sezóny 2020 nebude z technických príčin premávať 4-sedačková lanovka !

30. 5. - 26. 6. 2020 POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV

27.6. - 6. 9. 2020 DENNE  

7.9. - 11. 10. 2020 POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV

Kabínová lanovka premáva v polhodinových intervaloch, v prípade  väčšieho počtu návštevníkov aj nonstop.

Prevádzkové podmienky

 Prepravné sa nevracia pri zlom počasí, strate, chorobe, výpadku elektrickej energie a odstavení zariadenia. V cene lístka nie je zahrnuté poistenie.

Návštevník je  v prípade vyzvania obsluhou LDZ povinný  preukázať sa platným lístkom. Ak obsluha LDZ zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený lístok, tento mu bude odobratý bez nároku vrátenia peňazí.

Za stratu lístka prevádzkovateľ nezodpovedá. Spolonosť snow&bike, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny taríf prepravných lístkov.

Návštevníci sa pohybujú po stredisku na vlastnú zodpovednosť, sú povinní uposlúchnuť pokyny zamestnancov spoločnosti snow&bike, s.r.o.

 

 !!! BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PREVÁDZKOVANIA LANOVKY A POŽIČOVNE V ČASE PANDÉMIE COVID-19  !!!

Pri nástupe na kabínovú lanovku a pri vstupe do požičovne sa nachádzajú bezpečnostné pokyny, ktoré je povinnosť dodržiavať.

Všetci naši zamestnanci sú vybavení všetkými ochrannými pomôckami.

Vozne kabínovej lanovky ako aj interiéry staníc sú pravidelne dezinfikované 1x denne po ukončení prevádzky.

 Maximálny počet osôb na 8 miestnej kabínovej lanovke sú 2 osoby, v prípade rodiny alebo spoločnej skupiny nebude počet obmedzovaný.