Lanovky v lete


Lanovkové dráhy

Lanové dráhy
Názov Dĺžka [m] Prevýšenie [m] Vrchol [m.n.m.] Kapacita [os. / h] V Prevádzke
A 8 KLD Kabínková lanovka 1770 415 960 1500
B 4 SLD Sedačková lanovka 1120 250 1209 2200

Prevádzkový čas

OD 23.9.2019 LETNÁ PREVÁDZKA LANOVIEK UKONČENÁ !

Prevádzkové podmienky

 Prepravné sa nevracia pri zlom počasí, strate, chorobe, výpadku elektrickej energie a odstavení zariadenia. V cene lístka nie je zahrnuté poistenie.

Návštevník je  v prípade vyzvania obsluhou LDZ povinný  preukázať sa platným lístkom. Ak obsluha LDZ zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený lístok, tento mu bude odobratý bez nároku vrátenia peňazí.

Za stratu lístka prevádzkovateľ nezodpovedá. Spolonosť snow&bike, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny taríf prepravných lístkov.

Návštevníci sa pohybujú po stredisku na vlastnú zodpovednosť, sú povinní uposlúchnuť pokyny zamestnancov spoločnosti snow&bike, s.r.o.