Lanovky v lete


Lanovkové dráhy

Lanové dráhy
Názov Dĺžka [m] Prevýšenie [m] Vrchol [m.n.m.] Kapacita [os. / h] V Prevádzke
A 8 KLD Kabínková lanovka 1770 415 960 1500

Prevádzkový čas 8:30 - 16:30 hod.

10.9. - 19.9. 2021 DENNE (predĺžené víkendy)

20.9. - 10. 10. 2021 POČAS VÍKENDOV 

Kabínová lanovka premáva v polhodinových intervaloch, v prípade  väčšieho počtu návštevníkov aj nonstop.

Prevádzkové podmienky

 Prepravné sa nevracia pri zlom počasí, strate, chorobe, výpadku elektrickej energie a odstavení zariadenia. V cene lístka nie je zahrnuté poistenie.

Návštevník je  v prípade vyzvania obsluhou LDZ povinný  preukázať sa platným lístkom. Ak obsluha LDZ zistí, že klient jazdí na neplatný alebo neoprávnene zľavnený lístok, tento mu bude odobratý bez nároku vrátenia peňazí.

Za stratu lístka prevádzkovateľ nezodpovedá. Spoločnosť TRANK RK, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny taríf prepravných lístkov.

Návštevníci sa pohybujú po stredisku na vlastnú zodpovednosť, sú povinní uposlúchnuť pokyny zamestnancov spoločnosti TRANK RK, s.r.o.

 

 !!! BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PREVÁDZKOVANIA LANOVKY A POŽIČOVNE V ČASE PANDÉMIE COVID-19  !!!

Pri nástupe na kabínovú lanovku a pri vstupe do požičovne sa nachádzajú bezpečnostné pokyny, ktoré je povinnosť dodržiavať.

Všetci naši zamestnanci sú vybavení všetkými ochrannými pomôckami.

Vozne kabínovej lanovky ako aj interiéry staníc sú pravidelne dezinfikované 1x denne po ukončení prevádzky.

 Maximálny počet osôb na 8 miestnej kabínovej lanovke je limitovaný podľa aktuálneho regionálneho COVID automatu, v prípade rodiny žijúcej v spoločnej domácnosti nebude počet obmedzovaný.